Bronisław Szmit

Urodzony w 1985 roku, absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Międzywydziałowego Studium Biotechnologii na tej samej uczelni, gdzie zajmował się systematyką i filogenetyką molekularną roślin. Jest współwłaścicielem Szkółki Szmit, w której pracuje od dzieciństwa. Razem ze swoimi rodzicami stworzył przy szkółce jedną z najbogatszych kolekcji dendrologicznych w Polsce. Specjalizuje się w odmianach uprawnych drzew, krzewów oraz bylin. Uczestniczył w wyprawach botanicznych, m.in. do Japonii, Ekwadoru i Peru. Jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (od 2009 roku pełni funkcję wiceprezesa), International Dendrology Society oraz Maple Society. Publikuje w licznych pismach ogrodniczych. Poza roślinami, pasjonuje się historią ogrodnictwa i botaniki, ornitologią oraz fotografią przyrodniczą.


Ilość zamieszczonych w encyklopedii zdjęć: 2622© Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Joanna i Bronisław Szmit
Wykonanie: Officina Botanica Sp. z o.o.