Wiesław Gawryś

Wiesław Gawryś

Urodzony w 1954 roku, absolwent Technikum Ogrodniczego w Sochaczewie oraz Wydziału Ogrodniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę magisterską ze szkółkarstwa wykonywał pod kierunkiem doc. Włodzimierza Senety. W 1976 roku odbył półroczną praktykę zawodową w Szkółkach Kórnickich. Od 1978 roku pracownik PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, początkowo jako dendrolog, a następnie specjalista od roślin tropikalnych. Uczestnik wielu wypraw botanicznych m.in. do Korei Północnej, Wietnamu, Kazachsatanu, Gruzji oraz północnej Rosji. Autor Łacińsko-Polskiego Słownika Roślin Zielnych oraz blisko 250 prac naukowych i popularnonaukowych, publikowanych w czasopismach branżowych. Jest współautorem spisu roślin drzewiastych oraz zielnych uprawianych w Polsce.

W ostatnich latach główne interesuje się florą Polski oraz zasadami nomenklatury botanicznej i roślin uprawnych. Jego hobby to wycieczki terenowe i odkrywanie nowych stanowisk roślin oraz fotografia przyrodnicza. Od 35 lat zbiera opakowania po czekoladach a jego kolekcja należy do największych w Polsce.


 © Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Joanna i Bronisław Szmit
Wykonanie: Officina Botanica Sp. z o.o.